sobre nosaltres

DCD taller ambiental SL

DCD TALLER AMBIENTAL, SL està especialitzada en col·laborar en el desenvolupament de la problemàtica mediambiental, tant a nivell institucional (administracions locals, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Fomento…) com en sectors d’urbanisme i d’indústria i en empreses del ram de l’enginyeria civil, industrial, agrícoles, etc. amb l’objectiu de millorar la integració de les activitats humanes dins un medi tan sensible com és l’entorn natural on vivim, que cal respectar tractant-lo de la manera adient.

El nostre àmbit de treball es fonamenta tant en estudis i projectes en el camp de l’enginyeria civil (carreteres, ferrocarrils, ponts i obres hidràuliques, etc.), urbanisme (POUM municipals, Plans Especials, Plans Parcials, actuacions en sòl no urbanitzable…), col·laboracions en ecologia industrial, temes hidràulics i fluvials, treballs acústics, millores paisatgístiques… i també participem en supervisions ambientals d’obres i treballs, tant d’obra civil com d’urbanisme.

Formem part de DCD TALLER AMBIENTAL, SL un grup de professionals, que globalment fem un equip homogeni de contrastada experiència en el nostre sector, i que ens hem envoltat i col·laborem amb un ampli i selectiu grup de professionals independents o empreses especialitzades per complimentar els nostres serveis. Formem part de l’equip tant biòlegs com tècnics ambientals, enginyers tècnics agrícoles especialitzats en paisatgisme i jardineria, geòlegs, enginyers forestals, geògrafs, arquitectes, enginyers tècnics d’obres públiques, economistes, especialistes en CAD i GIS…

Globalment, formem un equip homogeni, de contrastada experiència, que complementem amb un potent i modern suport informàtic, que es manifesta en la qualitat dels treballs duts a terme i que han reconegut les diferents administracions i empreses amb les quals hem col·laborat.

També som especialistes en treballs de georeferenciació de finques cadastrals i registrals d’acord amb les exigències de la nova llei de reforma de la llei Hipotecaria (llei 13/2015) per temes de permutes, agregacions, segregacions, canvi de titularitat … de finques tant

Disposem d’unes àmplies instal·lacions a Cassà de la Selva (Gironès), en el carrer Major núm. 13 2n amb una superfície de 185 m 2 de despatxos en una sola planta:

DCD TALLER AMBIENTAL, SL col·laborem en el món empresarial en temes de gestió de residus, depuració, aigües residuals, legalització d’abocaments, legalització de pous… en la problemàtica que el medi ambient presenta en el món de la petita i mitjana empresa. Per assessorar en aquests temes tenim i podem oferim una àmplia i reconeguda experiència de més de 15 anys de dedicació.

Et podem ajudar?

Contacte amb nosaltres amb nosaltres i et respondrem el més aviat possible.

Com et podem ajudar?