georeferenciació de parcel.les

georeferenciacio de parcel.les

georeferenciació de parcel.les

A taller ambiental ens hem especialitzat en treballs de georeferenciació de parcel.les cadastrals, tant rústiques com urbanes, tramitacions de permutes, agregacions, segregacions, etc.

La reforma de la llei Hipotecaria (llei 13/2015 de 24 de Juny) ha establert una nova forma de descriure les finques en el Registre de la Propietat i que correspon a la descripció gràfica georeferenciada de les finques registrals.

D’aquesta manera la descripció i inscripció de les finques en el Registro de la Propietat haurà d’anar acompanyada de la representació gràfica georeferenciada de la parcel·la, que caldrà identificar sobre plànol tant la situació, com la forma, els límits i superfície de la finca registral, amb les coordenades geogràfiques de cadascun dels seus vèrtex.

Aquesta representació cal fer-la amb la georeferenciació que és la tècnica de posicionament espacial que permet ubicar en el territori una finca de manera inequívoca, amb una localització geogràfica única i ben definida per mitjà d’un sistema de coordenades i dades especifiques (coordenades UTM ETSR 89)

La georeferenciació és la base per la correcta localització de la informació de mapa i l’adequada fusió i comparació de dades procedents de diferents sensors en diferents localitzacions espacials i temporals.

Exemple :

VÈRTEX X Y
Vèrtex 1 486.488,91 4.634.912,37
Vèrtex 2 486.487,46 4.634.924,71
Vèrtex 3 486.487,64 4.634.929,98
Vèrtex 4 486.489,92 4.634.937,42
Vèrtex 5 486.492,18 4.634.956,65
Vèrtex 6 486.495,72 4.634.973,26
Vèrtex 7 486.496,44 4.634.979,07
Vèrtex 8 486.498,44 4.634.986,32
Vèrtex 9 486.503,42 4.635.010,19

Projectes en georeferenciació de parcel.les

  • Març 2.017: Modificació i canvi de límits cadastrals d’una parcel·la dins una finca agro-forestal de Can Piferrer en el veïnat de Mosqueroles a Cassà de la Selva (Gironès). Particular
  • Gener 2.017: Tramitació d’un canvi de límits de finca, segregació i canvi de propietari d’una finca agrícola amb un magatzem agrícola en el veïnat de l’església a Sant Gregori (Gironès). AGROCOS
  • Desembre 2016: Treballs per una segregació i agregació de diverses parcel·les agrícoles de secà entre dos veïns en el veïnat de Mosqueroles en el terme municipal de Cassà de la Selva. Notaria Joan Bernà
  • Novembre 2016: Treballs de georeferenciació per una nova delimitació cadastral i registral d’una finca agrícola i forestal en els termes municipals de Cassà de la Selva i Sant Andreu Salou. Particular
Et podem ajudar?

Contacte amb nosaltres amb nosaltres i et respondrem el més aviat possible.

Vols veure tots els projectes de taller ambiental?